Web Analytics

geld

geld

Wat is geld? Het lijkt een makkelijke vraag, maar het is eigenlijk heel ingewikkeld. Filosofen en economen discussiëren al eeuwen over de aard van geld. Is geld handelswaar? Een sociale constructie? Een instrument voor uitwisseling? Of iets heel anders? In deze blogpost gaan we in op enkele theorieën over wat geld is en hoe het werkt. We zullen ook enkele controverses rond geld onder de loep nemen, zoals de rol die geld speelt in het creëren van welvaartsongelijkheid en financiële crises. Dus, wat is geld? Ga met ons mee op deze ontdekkingstocht en kom erachter!

Link toevoegen

Link toevoegen